Sunday, December 25, 2011

TEMPAT TIDUR RASULULLAH

TEMPAT TIDUR RASULULLAH 

Dari Aisyah radiallahu'anha, katanya : "hamparan rasulullah s.a.w itu terbuat dari kulit dan isinya adalah sabut." (HR Bukhari)

Muhammad Shadiq bin Baqir bercerita: Aisyah ditanya, “Apa yang menjadi hamparan tempat tidur Rasulullah SAAW di rumah Anda?” Ia menjawab, “Terbuat dari kulit binatang, sedangkan isinya sabut korma.” Hafshah ditanya, “Apa yang menjadi hamparan tempat tidur Rasulullah SAAW?” Beliau menjawab, “Kain dari bulu yang kami lipat dua. Di atas itulah Rasulullah SAAW tidur. Pernah suatu malam aku berkata (dalam hati): ‘Sekiranya kain itu kulipat menjadi empat lapis, tentu akan lebih empuk baginya.’ Maka kain itu kulipat empat lapis. Manakala waktu shubuh, beliau SAW bersabda: ‘Apa yang kamu hamparkan sebagai tempat tidurku semalam?’ Aku menjawab: ‘Itu adalah hamparan tidur Anda juga, hanya saja aku lipat empat. Aku kira akan lebih empuk bagi Anda.’ Rasulullah SAW bersabda: ‘Kembalikan kepada asalnya! Sungguh, disebabkan empuknya, aku terhalang dari shalat di malam hari.’” (HR. At-Tarmidzi) 

Bagaimana dengan tempat tidur kita?? Fikir-fikirkanlah..

No comments:

Post a Comment