Thursday, July 7, 2011

Tawakkal Pada Allah..

Dengan tawakal kita juga akan selalu bersyukur jika mendapatkan kesenangan dan sabar apabila mendapatkan cubaan.dalam Al-Qur’an Allah swt. berfirman yang ertinya:

Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan menyukupinya.


Selain itu, Rasulullah saw. bersabda yang ertinya:

Diceritakan dari sahabat Umar r.a: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu semua bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh. maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepadamu seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu berangkat dari sarangnya pagi hari dengan lapar kemudian kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang (H.R. Tirmidzi) al hadist hasan.

Berdasarkan firman Allah dan Hadis diatas dapat kita simpulkan bahwa Allah swt. akan menjamin rezeki orang-rang yang memiliki sifat tawakal. Hal ini harus kita yakini kerana hal tersebut adalah janji Allah dan Rasul-Nya.

Kesimpulan :
Pertama:
Sebagai manusia kita harus menyedari bahawa apapun yang kita terima baik itu kejayaan mahupun kegagalan semuanya bersumber dari Allah swt.

Kedua;
Kita harus mampu meningkatkan keyakinan kita, atas kekuasaan Allah swt. yang mampu berbuat atas kehendaknya.

Ketiga:
Perlu ditanamkan sifat tawakal dalam hati kita, agar kehidupan kita dijamin Allah, memiliki kelapangan hati dalam menerima keputusan Allah, serta dijauhkan dari kekufuran kerana su’udzan kepada Allah swt.

Allah swt. telah berfiman yang ertinya:

Bersyukurlah kamu maka akan Aku tambahkan nikmat Ku (kata Allah), dan janganlah
kalian kufur pada nikmat-nikmatku, karena sungguh adzabku teramat pedih

No comments:

Post a Comment